Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych-Dz.Urz. UE. L nr 119), informuję, iż: 

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest
SPECKLIM Michał Wakuła. Ul. Staszica 15, 26-680 Wierzbica

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach związanych z prowadzoną działalnością handlową, w tym: 

- składaniu ofert,
- realizacji zamówień, 
- wystawianiu rachunków i faktur, protokołów serwisowych, protokołów z badań 
- zawieraniu i realizacji umów, oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@specklim.pl 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja. 

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z SPECKLIM Michał Wakuła banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy SPECKLIM Michał Wakuła a także instytucje upoważnione z mocy prawa. 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z pkt. 2 oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.. 


Adres

ul. Partyzantów 42H

26-680 Wierzbica    

Kontakt

Email: specklim@vp.pl
tel.: 698 125 105
        608 307 373

Built with ‌

Free Web Site Software